Sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

05/05/2022 | Lượt xem : 27


Sự kiện Đức Phật đản sanh, đắc đạo và trở thành Đấng Giác Ngộ toàn năng đã trở thành một dấu son trong lịch sử nhân loại. Mặc dù cho đến nay, do hoàn cảnh lịch sử cũng như do nguồn tư liệu đồ sộ và phong phú về Phật giáo mà nhiều sự kiện trong cuộc đời Đức Phật vẫn còn những tồn nghi. Tuy nhiên có một điều khẳng định chắc chắn rằng, Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật chứ không phải chỉ là một nhân vật huyền thoại được tín đồ và quần chúng nhân dân thần thánh hóa.
Xem thêm ››


Hoà thượng Cua và câu chuyện cảm động về tình mẫu tử trong lịch sử phật giáo Việt Nam

Hoà thượng "Cua" và câu chuyện cảm động về tình mẫu tử trong lịch sử phật giáo Việt Nam

26/02/2022 | Lượt xem : 146


Lịch sử Phật giáo có truyện Mục Kiền Liên cứu mẹ nhưng ít ai biết ngay ở Việt Nam cũng có câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của một vị Hòa thượng. Câu chuyện được nhắc tới là sự tích về Thiền sư Tông Diễn và mẹ ruột của ông bắt nguồn từ con cua.
Xem thêm ››

Truyền thuyết về Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ở Chùa Hương

Truyền thuyết về Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ở Chùa Hương

19/02/2022 | Lượt xem : 90


Đây là một câu chuyện rất xúc động về quá trình tu hành gian khổ đến đắc đạo của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tin hay không là tuỳ tâm bạn. Nếu hữu duyên, mời bạn hoan hỉ cùng nghe về sự tích Phật Bà tại Động Hương Tích thuộc Chùa Hương Việt Nam ngày nay, để thêm hiểu về đức hạnh đại từ, đại bi của Ngài với lòng biết ơn chân thành nhất...
Xem thêm ››

Bát chánh đạo: con đường chuyển hoá nỗi khổ niềm đau và đạt tới sự an lạc mãi mãi

Bát chánh đạo: con đường chuyển hoá nỗi khổ niềm đau và đạt tới sự an lạc mãi mãi

13/11/2021 | Lượt xem : 112


Trong cuốn “trái tim của bụt” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi giảng giải về “Đạo đế, Bát chánh đạo” đã đưa ra một ví dụ về con đường đưa tới sự giải thoát và an lạc. Thiền sư đã rút ra rằng: “Đạo không tách rời khỏi cuộc sống hiện thực của chúng ta, trong đó có những khổ đau mà chúng ta đã và đang trải qua. Đạo không phải tự trên trời rơi xuống đất. Đạo tức là con đường tìm ra ngay trong hoàn cảnh đau khổ”…
Xem thêm ››

Thế gian Đại Việt kiệt xuất một con người: Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thế gian Đại Việt kiệt xuất một con người: Phật hoàng Trần Nhân Tông

10/11/2021 | Lượt xem : 105


Các nhà nghiên cứu lịch sử đã từng đánh giá rằng, trong suốt 10 thế kỷ phong kiến Việt Nam, hiếm có vị vua nào lãnh đạo đất nước tài tình, chống giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi, chăm lo đời sống nhân dân ấm no, thanh bình, đồng thời để lại một di sản văn hóa, đặc biệt là về Phật giáo kỳ vĩ như Đức vua Trần Nhân Tông. Ngài dường như được sinh ra để tạo nên những điều phi thường, kì diệu. Ngài được người đời sau biết ơn, tôn thờ và gọi với cái tên đầy kính ngưỡng là 'Phật Hoàng Trần Nhân Tông'.
Xem thêm ››


Tam độc tham sân si - nguồn gốc của mọi khổ đau

Tam độc tham sân si - nguồn gốc của mọi khổ đau

09/11/2021 | Lượt xem : 101


Theo Phật giáo, tham sân si là tam độc, là biểu hiện của vô minh, là ngọn nguồn của mọi khổ đau. Trời đất bao la, lòng tham của con người thật khó đo lường nhưng chắc sâu rộng vô tận. Những lời Phật dạy về tam độc và nghiệp báo nặng nề sẽ giúp cho những người con Phật biết quán chiếu hành động, sống biết đủ để tránh được nghiệp duyên hay oan nghiệt trong tương lai và luôn được sống bình an.
Xem thêm ››

Tam học Văn - Tư - Tu: nền tảng cho sự tinh tấn trên con đường tu tập chánh pháp

Tam học Văn - Tư - Tu: nền tảng cho sự tinh tấn trên con đường tu tập chánh pháp

08/11/2021 | Lượt xem : 102


Muốn vào cửa giác ngộ, không phải anh tướng trí huệ thì không sao vào được. Phật pháp là chân lý, nếu không có ngọn đuốc trí huệ soi sáng, làm sao chúng ta thấy mọi sự vật ở chung quanh, không cần trí huệ, chỉ dùng lòng tin đến với đạo Phật, để học Phật pháp, thật là sai lầm lớn lao.
Xem thêm ››

Ý nghĩa sâu sắc của giáo pháp Tứ Diệu Đế

Ý nghĩa sâu sắc của giáo pháp Tứ Diệu Đế

08/11/2021 | Lượt xem : 125


Đạo phật được hình thành từ khi Thái tử Tất Đạt Đa đắc đạo dưới cội Bồ Đề. Tại đây ngài đã phát hiện ra chân lý của vũ trụ muôn loài gọi là 'Tứ diệu đế'. Tứ Diệu Đế được coi là 'xương sống' của toàn bộ giáo pháp hay Phật pháp. Tất cả giáo pháp của Đức Phật sau này đều là sự phát triển mở rộng dựa trên nền tảng của Tứ Diệu Đế.
Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 10 / 23 kết quả